รับซื้อรับประมูลชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ รับทำลายและซื้อซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด IC ไอซีทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นตัวกลางด้านบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสียและรับกำจัดขยะที่เป็นอันตราย ของเสีย ทำลายเศษซากและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทุกต้องปลอดภัย

รับซื้อตัว IC

 รับซื้อ IC ของใช้งานทุกชนิด ทุกประเภท
รับซื้อไอซี ทั้งของใหม่ยังไม่ใช้งานและ Spare part. จากไลน์ผลิต

IC เสียใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งรับซื้อและทำลายไอซีและชิ้นส่วนประกอบ

** ราคาอยู่ที่ประเภทและราคาประจำวัน อ้างอิงตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก **

 

Visitors: 222,653