รับซื้อรับประมูลชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ รับทำลายและซื้อซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด IC ไอซีทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นตัวกลางด้านบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสียและรับกำจัดขยะที่เป็นอันตราย ของเสีย ทำลายเศษซากและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทุกต้องปลอดภัย

เกร็ดความรู้

บริษัท  สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด

รับซื้อรับประมูลอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์  ที่ไม่ใช้แล้ว

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  02-102-6546 ถึง 7

มือถือ  083-000-1355, 080-498-1417

ID  LINE  :  sts0763

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับสินค้าที่จัดส่งของจากต่างจังหวัด

1.             ทางบริษัทฯ  จะ  ทำการตรวจเช็คของที่ลูกค้าจัดส่งมา

-         ช่างน้ำหนักรวมก่อนแยกประเภทสินค้า

-         แยกประเภทสินค้าและช่างน้ำหนักสินค้าแต่ละรายการตามที่ลูกค้าส่งมา

-         ส่งเอกสารการรับสินค้าและราคาสินค้า  พร้อมภาพถ่ายให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนทำการโอนเงิน

2.            เมื่อลูกค้าทำการยืนยัน  การรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว  ว่าถูกต้องตรงกับรายการของที่ลูกค้าส่งมา

3.            บริษัทฯ จะดำเนินการ  โอนเงินค่าสินค้า  ภายในวันที่ลูกค้าทำการยืนยันการรับสินค้าว่าถูกต้อง

หมายเหตุ  หากมีขอสงสัย  การคัดแยกสินค้า หรือ  เหตุอื่นใด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

             ID  LINE  : kec60   หรือ  โทร.  083-000-1355
                                                 

 

 

Visitors: 362,764