รับซื้อรับประมูลชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ รับทำลายและซื้อซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด IC ไอซีทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นตัวกลางด้านบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสียและรับกำจัดขยะที่เป็นอันตราย ของเสีย ทำลายเศษซากและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทุกต้องปลอดภัย

ขายทอดตลาดประกวดราคา

ขายทอดตลาดเปิดประมูลของเก่าประจำวันที่................
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
หลักค้ำประกัน
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดราคา

Visitors: 362,764